Καλάθι Αγορών

Το ιερόν κελλίον Αγίων Αρχαγγέλων Σαββαίων είναι ένα παλιό εγκαθίδρυμα το οποίο δεν γνωρίζουμε πότε χτίστηκε, αλλά είναι γνωστό ότι επί τουρκοκρατίας το 16ο αιώνα χρεοκόπησαν τα κελιά των Καρεών που ήταν ανεξάρτητα επειδή προϋπήρχαν των ιερών Μόνων και πλήρωναν φόρους στους Τούρκους και τα αγόρασαν τα μοναστήρια .

Αυτό το κελλί το αγόρασε η Σερβική Μονή το Χιλανδάρι.

Το κελλί μας έχει μιά ξεχωριστή ευλογία, διότι επί εκατοντάδες χρόνια κατοικείται διαδοχικά από πατέρες που φτάνουν τους 7 μοναχούς με σημαντική δραστηριότητα σε όλους τους τομείς της μοναχικής ζωής.

Προϊόντα από το Άγιον Όρος